3 round

1. Novickis E. - Migur I. 1-1
(European Draughts-64 Championship among Men, Kranevo,Bulgaria [3.1], 09.2018)
2. Migur I. - Novickis E. 0-2
(European Draughts-64 Championship among Men, Kranevo,Bulgaria [3.2], 09.2018)
3. Dosca I. - Getmanskii G. 2-0
(European Draughts-64 Championship among Men, Kranevo,Bulgaria [3.1], 09.2018)
4. Getmanskii G. - Dosca I. 0-2
(European Draughts-64 Championship among Men, Kranevo,Bulgaria [3.2], 09.2018)
5. Yanev B. - Yanev P. 1-1
(European Draughts-64 Championship among Men, Kranevo,Bulgaria [3.1], 09.2018)
6. Yanev P. - Yanev B. 2-0
(European Draughts-64 Championship among Men, Kranevo,Bulgaria [3.2], 09.2018)
7. Uutma A. - Kybartas A. 1-1
(European Draughts-64 Championship among Men, Kranevo,Bulgaria [3.1], 09.2018)
8. Farnests J. - Velikov N. 2-0
(European Draughts-64 Championship among Men, Kranevo,Bulgaria [3.1], 09.2018)
9. Velikov N. - Farnests J. 0-2
(European Draughts-64 Championship among Men, Kranevo,Bulgaria [3.1], 09.2018)
10. Peshcherov R. - Chausovskii S. 1-1
(European Draughts-64 Championship among Men, Kranevo,Bulgaria [3.1], 09.2018)
11. Chausovskii S. - Peshcherov R. 1-1
(European Draughts-64 Championship among Men, Kranevo,Bulgaria [3.1], 09.2018)
12. Panbukchiyan V. - Gnelitskii A. 0-2
(European Draughts-64 Championship among Men, Kranevo,Bulgaria [3.1], 09.2018)
13. Gnelitskii A. - Panbukchiyan V. 1-1
(European Draughts-64 Championship among Men, Kranevo,Bulgaria [3.2], 09.2018)
14. Sadouski S. - Shapiro G. 1-1
(European Draughts-64 Championship among Men, Kranevo,Bulgaria [3.1], 09.2018)
15. Shapiro G. - Sadouski S. 1-1
(European Draughts-64 Championship among Men, Kranevo,Bulgaria [3.2], 09.2018)
16. Van Berkel A. - Melnikov D. 0-2
(European Draughts-64 Championship among Men, Kranevo,Bulgaria [3.1], 09.2018)
17. Van Berkel A. - Melnikov D. 1-1
(European Draughts-64 Championship among Men, Kranevo,Bulgaria [3.2], 09.2018)
18. Juszczak K. - Alaverdyan N. 1-1
(European Draughts-64 Championship among Men, Kranevo,Bulgaria [3.1], 09.2018)
19. Alaverdyan N. - Juszczak K. 2-0
(European Draughts-64 Championship among Men, Kranevo,Bulgaria [3.2], 09.2018)
20. Vaartnou U. - Kiknadze L. 1-1
(European Draughts-64 Championship among Men, Kranevo,Bulgaria [3.1], 09.2018)
21. Kiknadze L. - Alaverdyan N. 1-1
(European Draughts-64 Championship among Men, Kranevo,Bulgaria [3.2], 09.2018)

Novickis E. - Migur I.
European Draughts-64 Championship among Men, Kranevo,Bulgaria [3.1], 09.2018

g1>g5 h8>a5 1.g3-h4 h6xf4 2.e3xg5 b6-c5 3.g5-h6 c5-b4 4.a3xc5 d6xb4 5.b2-a3 c7-b6 6.a3xc5 b6xd4xb2 7.a1xc3 f6-e5 8.f2-e3 g7-f6 9.h2-g3 a7-b6 10.g3-f4 e5xg3 11.h4xf2 b6-c5 12.f2-g3 e7-d6 13.g3-h4 d8-e7 14.e3-f4 c5-b4 15.e1-f2 b8-a7 16.f2-e3 b4-a3 17.c3-d4 f8-g7 18.h6xf8 d6-c5 19.d4xb6 a7xc5 20.f8xd6xb4 a5xc3xe1 21.e3-d4 1-1

created with Aurora Borealis 3.8