8 round

1. Streltsova S. - Vainonen K. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
2. Vainonen K. - Streltsova S. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
3. Fedarovich D. - Nikalayeva V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
4. Nikalayeva V. - Fedarovich D. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
5. Gaidarji M. - Yakubovich Y. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
6. Jumagaldiyeva A. - Khvashchynskaya V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
7. Khvashchynskaya V. - Jumagaldiyeva A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
8. Baryshava A. - Zaruba C. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
9. Zaruba C. - Baryshava A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
10. Aleksandrova Z. - Novitskaia E. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
11. Novitskaia E. - Aleksandrova Z. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
12. Filipenko A. - Tsivtsivadze I. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
13. Viirma P. - Sleahovscaia A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
14. Sleahovscaia A. - Viirma P. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)

Aleksandrova Z. - Novitskaia E.
World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019

1.a3-b4 d6-e5 2.g3-h4 e5-d4 3.c3xe5 f6xd4 4.e3xc5 b6xd4 5.h4-g5 h6xf4 6.f2-g3 f4-e3 7.d2xf4 e7-d6 8.f4-g5 c7-b6 9.b4-a5 d4-e3 10.a5xc7xe5 e3-f2 11.g1xe3 g7-f6 12.e5xg7 h8xf6xh4xf2xd4 13.c1-d2 d8-e7 14.e1-f2 b8-c7 15.h2-g3 f8-g7 16.g3-f4 a7-b6 17.f4-g5 e7-d6 18.g5-h6 g7-f6 19.b2-c3 d4xb2 20.a1xc3 b6-c5 21.f2-g3 d6-e5 22.d2-e3 c7-b6 23.e3-f4 c5-d4 24.f4xd6 d4xb2 25.d6-e7 f6xd8 26.h6-g7 b6-c5 27.g3-f4 b2-a1 28.g7-f8 c5-d4 29.f8-b4 1-1

created with Aurora Borealis 3.8