8 round

1. Streltsova S. - Vainonen K. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
2. Vainonen K. - Streltsova S. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
3. Fedarovich D. - Nikalayeva V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
4. Nikalayeva V. - Fedarovich D. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
5. Gaidarji M. - Yakubovich Y. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
6. Jumagaldiyeva A. - Khvashchynskaya V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
7. Khvashchynskaya V. - Jumagaldiyeva A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
8. Baryshava A. - Zaruba C. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
9. Zaruba C. - Baryshava A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
10. Aleksandrova Z. - Novitskaia E. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
11. Novitskaia E. - Aleksandrova Z. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
12. Filipenko A. - Tsivtsivadze I. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
13. Viirma P. - Sleahovscaia A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
14. Sleahovscaia A. - Viirma P. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)

Viirma P. - Sleahovscaia A.
World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019

1.e3-d4 d6-c5 2.f2-e3 c7-d6 3.c3-b4 f6-g5 4.g1-f2 b6-a5 5.d4xb6 a5xc7 6.b4-c5 d6xb4 7.a3xc5 g7-f6 8.b2-c3 g5-h4 9.a1-b2 f6-g5 10.e3-d4 e7-d6 11.c5xe7 f8xd6 12.f2-e3 h4xf2 13.e3xg1 h8-g7 14.h2-g3 a7-b6 15.g3-h4 g7-f6 16.b2-a3 f6-e5 17.d4xf6 g5xe7 18.d2-e3 d6-e5 19.g1-h2 e7-f6 20.e1-f2 c7-d6 21.f2-g3 b6-c5 22.c1-d2 b8-c7 23.g3-f4 e5xg3 24.h2xf4 f6-e5 25.c3-b4 e5xg3 26.h4xf2 h6-g5 27.d2-c3 c7-b6 28.b4-a5 d6-e5 29.a5xc7 d8xb6 30.c3-b4 e5-f4 31.b4xd6 f4xd2 32.f2-e3 d2xf4 33.d6-e7 1-1

created with Aurora Borealis 3.8