8 round

1. Streltsova S. - Vainonen K. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
2. Vainonen K. - Streltsova S. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
3. Fedarovich D. - Nikalayeva V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
4. Nikalayeva V. - Fedarovich D. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
5. Gaidarji M. - Yakubovich Y. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
6. Jumagaldiyeva A. - Khvashchynskaya V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
7. Khvashchynskaya V. - Jumagaldiyeva A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
8. Baryshava A. - Zaruba C. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
9. Zaruba C. - Baryshava A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
10. Aleksandrova Z. - Novitskaia E. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
11. Novitskaia E. - Aleksandrova Z. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
12. Filipenko A. - Tsivtsivadze I. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
13. Viirma P. - Sleahovscaia A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
14. Sleahovscaia A. - Viirma P. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)

Baryshava A. - Zaruba C.
World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019

1.a3-b4 d6-e5 2.b4-a5 e7-d6 3.c3-d4 e5xc3 4.b2xd4 f8-e7 5.d2-c3 f6-g5 6.g3-f4 d6-c5 7.a1-b2 c5-b4 8.b2-a3 b4xd2 9.e1xc3 e7-d6 10.f2-g3 g5-h4 11.c1-d2 h4xf2 12.f4-e5 d6xf4 13.e3xg5 h6xf4 14.g1xe3xg5 b6-c5 15.d4xb6 a7xc5 16.d2-e3 c7-d6 17.g5-h6 g7-f6 18.c3-b4 f6-e5 19.h2-g3 e5-d4 20.e3-f4 d6-e5 21.b4xd6 e5xc7 22.h6-g7 h8xf6 23.f4-e5 f6-g5 24.e5xc3 g5-f4 25.g3xe5 c7-b6 26.a5xc7 b8xd6xf4 1-1

created with Aurora Borealis 3.8