8 round

1. Streltsova S. - Vainonen K. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
2. Vainonen K. - Streltsova S. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
3. Fedarovich D. - Nikalayeva V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
4. Nikalayeva V. - Fedarovich D. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
5. Gaidarji M. - Yakubovich Y. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
6. Jumagaldiyeva A. - Khvashchynskaya V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
7. Khvashchynskaya V. - Jumagaldiyeva A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
8. Baryshava A. - Zaruba C. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
9. Zaruba C. - Baryshava A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
10. Aleksandrova Z. - Novitskaia E. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
11. Novitskaia E. - Aleksandrova Z. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
12. Filipenko A. - Tsivtsivadze I. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
13. Viirma P. - Sleahovscaia A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
14. Sleahovscaia A. - Viirma P. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)

Zaruba C. - Baryshava A.
World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019

1.a3-b4 d6-e5 2.b4-a5 e7-d6 3.c3-d4 e5xc3 4.b2xd4 f6-e5 5.d4xf6 g7xe5 6.a1-b2 b6-c5 7.b2-a3 h8-g7 8.g3-h4 f8-e7 9.e3-f4 e5xg3 10.h2xf4 e7-f6 11.f2-e3 d8-e7 12.g1-h2 f6-e5 13.c1-b2 e5xg3 14.h2xf4 g7-f6 15.f4-g5 h6xf4 16.e3xg5 d6-e5 17.b2-c3 c7-b6 18.a5xc7 b8xd6 19.c3-b4 a7-b6 20.b4-a5 c5-d4 21.a5xc7 d6xb8 22.e1-f2 b8-c7 23.f2-g3 c7-b6 24.g5-h6 b6-a5 25.d2-e3 d4xf2 26.g3xe1 e7-d6 27.e1-d2 e5-d4 28.h4-g5 f6xh4 29.h6-g7 d4-c3 30.d2xb4 a5xc3 1-1

created with Aurora Borealis 3.8