8 round

1. Streltsova S. - Vainonen K. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
2. Vainonen K. - Streltsova S. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
3. Fedarovich D. - Nikalayeva V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
4. Nikalayeva V. - Fedarovich D. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
5. Gaidarji M. - Yakubovich Y. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
6. Jumagaldiyeva A. - Khvashchynskaya V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
7. Khvashchynskaya V. - Jumagaldiyeva A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
8. Baryshava A. - Zaruba C. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
9. Zaruba C. - Baryshava A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
10. Aleksandrova Z. - Novitskaia E. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
11. Novitskaia E. - Aleksandrova Z. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
12. Filipenko A. - Tsivtsivadze I. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
13. Viirma P. - Sleahovscaia A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
14. Sleahovscaia A. - Viirma P. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)

Streltsova S. - Vainonen K.
World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019

1.g3-h4 b6-c5 2.c3-d4 a7-b6 3.f2-g3 d6-e5 4.g1-f2 e5xc3 5.d2xb4xd6 e7xc5 6.e3-f4 f8-e7 7.f4-e5 f6xd4 8.h4-g5 h6xf4 9.g3xe5xc3 e7-f6 10.f2-e3 g7-h6 11.h2-g3 f6-g5 12.c3-d4 g5-h4 13.e1-f2 h8-g7 14.g3-f4 c7-d6 15.b2-c3 g7-f6 16.a1-b2 b6-a5 17.d4xb6 a5xc7 18.e3-d4 d6-e5 19.f4xd6 c7xe5 20.a3-b4 e5-f4 21.f2-e3 f4xd2 22.c3xe1 h4-g3 23.b4-c5 h6-g5 24.b2-c3 d8-c7 25.c3-b4 c7-d6 26.c5xe7 f6xd8 27.b4-c5 b8-c7 28.c1-b2 g3-h2 29.e1-f2 g5-h4 30.b2-c3 h4-g3 31.f2xh4 h2-g1 32.d4-e5 g1xb6 33.e5-f6 c7-d6 34.f6-g7 d6-e5 35.g7-f8 b6-d4 36.h4-g5 1-1

created with Aurora Borealis 3.8