10 round

1. Aleksandrova Z. - Filipenko A. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
2. Yakubovich Y. - Fedarovich D. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
3. Baryshava A. - Jumagaldiyeva A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
4. Jumagaldiyeva A. - Baryshava A. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
5. Viirma P. - Streltsova S. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
6. Khvashchynskaya V. - Nikalayeva V. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
7. Nikalayeva V. - Khvashchynskaya V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
8. Gaidarji M. - Zaruba C. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
9. Zaruba C. - Gaidarji M. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
10. Vainonen K. - Sleahovscaia A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
11. Sleahovscaia A. - Vainonen K. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
12. Tsivtsivadze I. - Novitskaia E. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
13. Novitskaia E. - Tsivtsivadze I. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)

Baryshava A. - Jumagaldiyeva A.
World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019

1.c3-b4 d6-e5 2.d2-c3 e7-d6 3.b4-a5 f8-e7 4.c3-d4 e5xc3 5.b2xd4 b6-c5 6.d4xb6 a7xc5 7.a1-b2 f6-e5 8.e3-f4 e7-f6 9.b2-c3 c5-d4 10.c1-d2 d4xb2 11.a3xc1 f6-g5 12.g3-h4 g5xe3 13.d2xf4 e5xg3 14.h2xf4 g7-f6 15.f2-e3 f6-e5 16.g1-h2 e5xg3 17.h2xf4 h8-g7 18.e1-d2 d6-e5 19.f4xd6 c7xe5 20.e3-f4 e5xg3 21.h4xf2 h6-g5 22.f2-g3 g5-h4 23.g3-f4 g7-f6 24.d2-e3 f6-e5 25.f4xd6 h4-g3 26.a5-b6 g3-h2 27.b6-c7 d8xb6 28.d6-e7 h2-g1 1-1

created with Aurora Borealis 3.8