European Champions among women

European Championships held on the Classic game, Rapid and Blitz.

Classic game          Statistics

No Year City Winner Silver medalist Bronze medalist
1 2002 Dnepropetrovsk, Ukraine Y. Makarenkova (UKR) L. Sivuk (UKR) L. Svir (UKR)
2 2004 Kaluga, Russia E. Miskova (MDA) Y. Mosalova (RUS) Y. Makarenkova (UKR)
3 2006 Saarbruken, Germany E. Bushueva (RUS) Y. Makarenkova (UKR) E. Miskova (MDA)
4 2007 Lvov, Ukraine Y. Makarenkova (UKR) V. Motrichko (UKR) E. Miskova (MDA)
5 2008 Kargopol, Russia E. Miskova (MDA) Y. Kuzina (RUS) D. Fedorovich (BLR)
6 2010 Sunny Beach, Bulgaria N. Fedorova (RUS) V. Motrichko (UKR) E. Bushueva (RUS)
7 2012 Suzdal, Russia Y. Makarenkova  (UKR) V. Motrichko (UKR) S. Kirillina (RUS)
8 2014 St.Petersburg, Russia Z. Sarshaeva (RUS) D. Fedarovich (BLR) Y. Makarenkova (UKR)
9 2016 Tbilisi, Georgia Z. Sarshaeva (RUS) D. Fedarovich (BLR) Y. Makarenkova (UKR)
10 2018 Kranevo, Bulgaria V. Khvaschynskaya (BLR) E. Scovitina (MDA) A. Baryshava (BLR)
11 2021 Jogeva, Estonia Y. Yakubovich (BLR) V.Khvashchynskaya (BLR) E. Sauras (BLR)
12 2023 Alanya, Türkiye V. Nikalayeva (INA1) E. Scovitina (MDA) P. Petruseva (INA1)

Blitz           Statistics

No Year City Winner Silver medalist Bronze medalist
1 2002 Dnepropetrovsk, Ukraine Y. Makarenkova (UKR) E. Borisova (MDA) L. Svir (UKR)
2 2004 Kaluga, Russia Y. Makarenkova  (UKR) O. Reinish (UKR) E. Miskova (MDA)
3 2006 Saarbruken, Germany V. Motrichko (UKR) E. Miskova (MDA) E. Bushueva (RUS)
4 2007 Lvov, Ukraine E. Miskova (MDA) V. Motrichko (UKR) Y. Makarenkova (UKR)
5 2008 Kargopol, Russia V. Motrichko (UKR) Y. Makarenkova  (UKR) D. Fedorovich (BLR)
6 2010 Sunny Beach, Bulgaria N. Fedorova (RUS) V. Motrichko (UKR) E. Bushueva (RUS)
7 2012 Suzdal, Russia S. Kirillina (RUS) Y. Makarenkova (UKR) V. Motrichko (UKR)
8 2014 St.Petersburg, Russia S. Morozova (RUS) Z. Sarshaeva (RUS) V. Khvaschynskaya (BLR)
9 2016 Tbilisi, Georgia E. Korotkaya (UKR) V. Khvaschynskaya (BLR) S. Morozova (RUS)
10 2018 Kranevo, Bulgaria E. Scovitina (MDA) D. Fedarovich (BLR) V. Khvaschynskaya (BLR)
11 2021 Jogeva, Estonia P. Petruseva (BLR) V. Nikalayeva (BLR) J. Jocaite (LTU)
12 2023 Alanya, Türkiye E. Scovitina (MDA) D. Kondrateva (INA2) Z. Bupeeva (INA2)

Rapid          Statistics

No Year City Winner Silver medalist Bronze medalist
1 2010 Sunny Beach, Bulgaria N. Fedorova (RUS) Z. Sarshaeva (RUS) Y. Makarenkova  (UKR)
2 2012 Suzdal, Russia S. Kirillina (RUS) V. Motrichko (UKR) Y. Mosalova (RUS)
3 2014 St.Petersburg, Russia Z. Sarshaeva (RUS) V. Khvaschynskaya (BLR) S. Morozova (RUS)
4 2016 Tbilisi, Georgia Z. Sarshaeva (RUS) S. Morozova (RUS) V. Khvaschynskaya (BLR)
5 2018 Kranevo, Bulgaria E. Scovitina (MDA) V. Khvaschynskaya (BLR) D. Fedarovich (BLR)
6 2021 Jogeva, Estonia V.Khvashchynskaya (BLR) Y. Yakubovich (BLR) P. Petruseva (BLR)
7 2023 Alanya, Türkiye V.Khvashchynskaya (INA1) D. Nikifarava (INA1) K. Vatolina (INA2)