The Uzbekistan championships among men, women, juniors U23 were held in Tashkent

The Uzbekistan Draughts-64 Championships among men, women and juniors U23 (boys and girls) were held from March 2nd to March 7th in the capital of Uzbekistan Tashkent.
Competitions were held in three programs: Classic, Rapid and Blitz.
Rapid and Blitz were held March 2nd and March 3rd. The classic program ended on March 7th. See the results.

Rapid program

Men Women
KHUDOYNAZAROV RAMAZON (TERMEZ)

ARTIKOV ALISHER (SAYKHUN)

YUGAY YURIY (TASHKENT

TURSUNMURATOVA SHAKHZODA (SAYKHUN)

UMAROVA MOKHINUR (SAYKHUN)

TOLIBJONOVA MUKHLISA (SAYKHUN)

Juniors-boys U23  Juniors-girls U23 
RAVSHANOV SALOKHIDDIN (SAYKHUN)

RAVSHANOV ABBOS (SAMARKAND)

BOLTABOYEV UMID (TASHKENT)

BERDIKULOVA VASFIYA (SAYKHUN)

NIGMATULLAYEVA ROBIYABONU (TASHKENT)

KHOLIKBERDIYEVA KHUMORA (SAYKHUN)

 Blitz program

Men Women
ARTIKOV ALISHER (SAYKHUN)

KHUDOYNAZAROV RAMAZON (TERMEZ)

BUTUZOV ALEKSANDR (TASHKENT)

TOLIBJONOVA MUKHLISA (SAYKHUN)

TURSUNMUROTOVA SHAKHZODA (SAYKHUN)

TOSHPULATOVA ZEBINISO (SAYKHUN)

Juniors-boys U23  Juniors-girls U23 
JIYANBOYEV KHUSNIDDIN (SAYKHUN)

ABDULLAYEV JAKHONGIR (SAYKHUN)

RAKHMONOV ULUGBEK (TERMEZ)

NODIRKULOVA MALIKA (SAYKHUN)

BERDIKULOVA VASFIYA (SAYKHUN)

NIGMATULLAYEVA ROBIYABONU (TASHKENT)

It is necessary to note the great success of the 10-year-old female player TOLIBJONOVA MUKHLISA, who took 1st place in the Blitz program of the Uzbekistan Draughts-64 Championship among women. In 2019, she already took 1st place among women in the World Cup Stage in Bulgaria.

Classic program

Men Women
KHUDOYNAZAROV RAMAZON (TERMEZ)

ROFIYEV MIRZOBEK (SAMARKAND)

BOLTABOYEV UMID (TASHKENT)

TURSUNMUROTOVA SHAKHZODA (SAYKHUN)

UMAROVA MOKHINUR (SAYKHUN)

BALIKOVA CHAROS (SAMARKAND)

Juniors-boys U23  Juniors-girls U23 
RAVSHANOV ABBOS (SAMARKAND)

RAKHIMJONOV SHERDOR (SAYKHUN)

URMONALIYEV OZODBEK (SAYKHUN)

NIGMATULLAYEVA ROBIYABONU (TASHKENT)

KHOLIKBERDIYEVA KHUMORA (SAYKHUN)

BERDIKULOVA VASFIYA (SAYKHUN)

Check Also

The World Cup in draughts-64 in Uzbekistan completed

The International Draughts Federation (IDF) together with the Uzbekistan Draughts Federation in accordance with the …